[weglot_switcher]
My v OSMOSe sa svojou prácou každý deň usilujeme vytvárať hodnoty, budovať silné partnerstvá, starať sa o svojich zamestnancov a poskytovať naše služby s najvyšším možným štandardom tak, aby každý náš zákazník mohol o nás povedať toto: „OSMOS je SPOĽAHLIVÝ PARTNER…“
Kontaktujte nás

Výroba

Ponúkame výrobu vstrekovacích foriem od návrhu až po výrobu. Pracujeme s počítačovými
programami CAD/CAM/CAE/ERP/QDM, prostredníctvom ktorých sú naše dáta prepojené, čo
urýchľuje proces výroby.

Výroba a konštrukcia

Vo výrobe sme sa rozhodli zamerať na kvalitu vybavenia, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie.
Pracujeme s tými najmodernejšími technológiami, ktoré sú na trhu dostupné.

Kusová a sériová výroba

Okrem výroby vstrekovacích foriem, ponúkame aj kusovú a sériovú výrobu, zameranú predovšetkým
na CNC obrábacie centrá.

Nástrojáreň

Naša nástrojáreň sa nachádza 500 m od diaľnice D1 v Bytči, ktorá je strategickým miestom z dôvodu
logistiky. Vďaka dobrej dostupnosti sa k vám formy dostanú v čo najkratšom čase.

Riadenie kvality

Používame tie najmodernejšie a najpresnejšie vybavenie, ktoré je pravidelne kalibrované, aby sme
zaručili tie najlepšie výsledky.

Výroba a konštrukcia​

Aby sme zabezpečili správnu funkčnosť a presnosť sú naše stroje pravidelne kontrolované špecialistami. Medzi naše „highlights“ patria špičkové CNC obrábacie centrá GROB 550 a GROB 350. Tieto stroje sa používajú v tých najnáročnejších odvetviach ako výroba foriem, automobilový priemysel, letecký priemysel alebo energetický priemysel. Tieto stroje sú vybavené tou najmodernejšou výbavou, ako napr. laserovou sondou od výrobcu BLUM, na dokonalé zameranie nástrojov.

Správny návrh, funkčnosť zostáv a foriem zabezpečujeme prostredníctvom počítačových programov od Dassault Systemes SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Plastics Premium, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDCAM.

Kusová a sériová výroba​

Okrem výroby vstrekovacích foriem ponúkame aj kusovú a sériovú výrobu kovových dielov, zameranú predovšetkým na naše CNC obrábacie centrá GROB.

Kusová výroba je mimoriadne náročná, keďže zväčša ide o proces, ktorý je časovo náročný na prípravy. Prípravu však netreba nikdy podceniť, pretože dobrá príprava je kľúčom k požadovanému výsledku.

Sériová produkcia pre naše CNC obrábacie centrá je priamo určená. Naše špičkové obrábacie centrá GROB sú predovšetkým určené do tých najnáročnejších podmienok a neustálej prevádzky.

Nástrojáreň

Naša nástrojáreň sa nachádza 500 m od diaľnice D1 v Bytči, ktorá je  strategickým miestom z dôvodu logistiky. Vďaka dobrej dostupnosti sa k vám formy dostanú v čo najkratšom čase.

Výroba a servis vstrekovacích foriem je časovo a finančne mimoriadne náročný proces. Obzvlášť to platí pri formách, ktoré sú v neustálej produkcií a počas  výroby  nastane porucha formy.

Našou výhodou je v tomto prípade strategická poloha v blízkosti diaľnice D1. Hlavnou výhodou je test nástrojov, ktorý vykonávame po výrobe, servise, prípadne oprave v našej susediacej partnerskej spoločnosti  OSMOS Plastics, ktorá sa zaoberá vstrekovaním plastov.

Riadenie kvality

Na to, aby sme zaručili tie najlepšie výsledky používame to najmodernejšie a najpresnejšie vybavenie, ktoré je pravidelne kalibrované.

Správna kontrola výroby sa nezaobíde bez správneho zariadenia. Na výkon kontroly, resp. overenia stavu používame meracie zariadenie od špičkového výrobcu ZEISS.

Všetky naše dáta sú zálohované a prepojené s informačnými systémami, ktoré uľahčujú proces výroby. V súčasnosti pracujeme na zavedení certifikácie ISO 9001, ISO 14 001.

Kontaktujte nás