[weglot_switcher]
My v OSMOSe sa svojou prácou každý deň usilujeme vytvárať hodnoty, budovať silné partnerstvá, starať sa o svojich zamestnancov a poskytovať naše služby s najvyšším možným štandardom tak, aby každý náš zákazník mohol o nás povedať toto: „OSMOS je SPOĽAHLIVÝ PARTNER…“
Kontaktujte nás

Služby

Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti formariny od laserového navárania, chemického čistenia chladiacich okruhov, opráv a modifikácií až po servis foriem.

Laserové naváranie

Laserové naváranie foriem je jedným z najužitočnejších procesov opráv vstrekovacích foriem. Ak
počas produkcie došlo k poškodeniu nástrojov, foriem, prípadne rôznych kovových dielov, laserovým
lúčom nanesieme prídavný materiál priamo na miesto poškodenia.

Chemické čistenie chladiacich okruhov

Chemické čistenie je nevyhnutným procesom v prípade nedostatočného chladenia, usadenia či
upchatia chladiacich kanálov vstrekovacích foriem.

Opravy a modifikácie foriem

Opravy a modifikácie foriem sú často komplikované a sú náročnou časťou výroby. Častokrát sa stáva,
že konštrukcia nie je v súlade so skutočným stavom. S touto náročnou časťou výroby máme rozsiahle
skúsenosti, a preto vieme byť vaším správnym partnerom v tejto náročnej oblasti.

Servis foriem

Mimoriadne dôležitou súčasťou správne fungujúcej formy je jej servis. Len pravidelným servisom
dokážeme zabrániť vzniku poruchy. V mnohých prípadoch počas zanedbania servisu dochádza k
vážnym poškodeniam. Pre správne fungovanie vašich foriem nás preto neváhajte osloviť.

Laserové naváranie

Laserové naváranie foriem je jedným z najužitočnejších procesov opráv vstrekovacích foriem. Ak počas produkcie došlo k poškodeniu nástrojov, foriem, prípadne rôznych kovových dielov, laserovým lúčom nanesieme prídavný materiál priamo na miesto poškodenia.

Touto technológiou sa dostaneme na tie najneprístupnejšie miesta bez toho, aby dochádzalo k zmene materiálu, jeho štruktúry, prípadne tvrdosti. Pracujeme s rôznymi prídavnými materiálmi rôznej tvrdosti a priemeru prídavného materiálu.

Okrem laserového navárania taktiež ponúkame naváranie aj prostredníctvom TIG, MMA, prípadne micro TIG.

Chemické čistenie chladiacich okruhov

Chemické čistenie je nevyhnutným procesom v prípade nedostatočného chladenia, usadenia, upchatia chladiacich okruhov vstrekovacích foriem. Počas používania chladiacej vody vo formách  dochádza k tvorbe hrdze a vápnitého usadenia. Tieto usadeniny sú tzv. izolantom, a to spôsobuje problémy s nedostatočným chladením.

Naše zariadenie je kompaktný celok, ktorý sa skladá z nádrže na chemickú látku, ktorá je ohrievaná, a tak zabezpečuje väčšiu účinnosť čistiacej látky. V druhej nádrži je voda, ktorá slúži na zachytenie zvyšnej kyseliny po ukončení čistenia.

Opravy a modifikácie foriem

Opravy a modifikácie foriem sú často komplikované a sú náročnou časťou výroby. Častokrát sa stáva, že konštrukcia nie je v súlade so skutočným stavom. S touto náročnou časťou výroby máme rozsiahle skúsenosti, a preto vieme byť vaším správnym partnerom v tejto náročnej oblasti.

Pri opravách a modifikáciách je mimoriadne dôležitá príprava. Tá pozostáva z viacerých krokov a až po dôkladnej  príprave dochádza k samotnej realizácií opráv a modifikáciám. Táto príprava sa nesmie nikdy zanedbať a podceniť, v opačnom prípade to môže skončiť väčším problémom, prípadne škodám na nástroji.

Servis foriem

Servis foriem je mimoriadne dôležitou súčasťou správne fungujúcej formy. Len pravidelným servisom dokážeme zabrániť vzniku poruchy. V mnohých prípadoch počas zanedbania servisu dochádza k vážnym poškodeniam.

Pokiaľ sú formy pravidelne udržiavané, dochádza k predĺženiu životnosti nástrojov, ich spoľahlivosti a znižovaní nákladov.

Servis foriem u nás vykonávajú školení pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami.

Počas servisu foriem zabezpečujeme širokú škálu úkonov od výmeny o-krúžkov, opotrebovaných dielov, čistenia foriem od nečistôt a zvyškov plastov, leštenia zrkadlových plôch, dolícovania, opravy poškodených hrán, čistenia chladiacich kanálov či kontroly tesnosti a funkčnosti.

Zároveň zabezpečujeme aj kontrolu a správne fungovanie a čistenie horúcich systémov či výmenu poškodených častí. Pre správne fungovanie vašich foriem nás preto neváhajte osloviť.

Kontaktujte nás