[weglot_switcher]
My v OSMOSe sa svojou prácou každý deň usilujeme vytvárať hodnoty, budovať silné partnerstvá, starať sa o svojich zamestnancov a poskytovať naše služby s najvyšším možným štandardom tak, aby každý náš zákazník mohol o nás povedať toto: „OSMOS je SPOĽAHLIVÝ PARTNER…“
Kontaktujte nás

Presné obrábanie

Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti je moderne vybavená nástrojáreň, kde svojim zákazníkom ponúkame komplexné i jednotlivé riešenia služieb v oblasti presného obrábania ocelí aj ľahkých
kovov.

Naše zameranie výroby zahŕňa popredné priemyselné odvetvia, ktoré kladú dôraz na kvalitu. Medzi naše hlavné zameranie výroby patrí priemysel:

Automobilový priemysel

Hygienický priemysel

Elektro priemysel

Energetika

Kontaktujte nás